Spoločnosť Hajasoft, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hajasoft

Ostatné služby

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného a organizačného poradenstva. Pracovníci spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na Vaše problémy nielen v oblasti účtovníctva, ale aj problémy organizácie ako celku a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť.


Účtovné poradenstvo:

 • metodická pomoc pri zavádzaní účtovných postupov do systému účtovníctva
 • metodická pomoc pri spracovaní interných smerníc 
 • pomoc pri implementácií legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z príslušných zákonov do systému účtovníctva 
 • metodická pomoc pri zavádzaní noviel zákonov do praxe
 • a ďalšie podľa Vašich potrieb.

Organizačné poradenstvo:

 • optimalizácia organizačnej štruktúry
 • kapacitné plánovanie
 • projektové riadenie
 • vedenie tímov
 • riadenie zamestnancov, motivácia, osobné ciele
 • komunikácia, pravidlá komunikácie, aktívne počúvanie, spätná väzba...
Optimalizácia organizačnej štruktúry.
- modelovanie organizačnej štruktúry
- tvorba organizačnej dokumentácie
- organizačné analýzy
- návrh novej organizačnej štruktúry
Analýza informačného systému.
- modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- návrh merania výkonnosti vo väzbe na informačný systém/proces
- návrh zlepšení vo väzbe na informačný systém/proces

Správa sídla spoločnosti.
Pre spoločnosti zahraničných vlastníkov, ktoré podnikajú v Slovenskej republike ponúkame aj službu správy sídla spoločnosti ako aj administratívne a poštové služby.
Ekonomické poradenstvo.
- poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
- poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania
- výhody a nevýhody živnostenského podnikania, výhody a nevýhody podnikania formou sro, as
- poradenstvo pri nastavení účtovníctva a informačného systému pre spoločnosť
- kontrola a poradenstvo pri nastavení účtovných postupov v náväznosti na vnútropodnikové procesy
- konzultácie a príprava podnikateľských plánov
- poradenstvo pri príprave investičných projektov
- vytvorenie modelu financovania podnikateľskej činnosti
- poradenstvo a príprava podkladov pre jednanie s bankami
- konzultácie a finančné poradenstvo pre podnikateľov pri nastavení manažérskeho účtovníctva, pri výbere informačného systému